LED HẮT CHỮ || 3 BÓNG 5730 NGẮN

1.350 

 

Mã sản phẩm:  3 BÓNG NGẮN

Bảo hành:            HÀNG PHỔ THÔNG

Thương hiệu:       CHINA

Chủng loại:          LED  3 BÓNG NGẮN

Tình trạng hàng: CÒN HÀNG