MODULE 1 MÀU 2 MÀU

MODULE 1 MÀU 2 MÀU

________________________________________

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, với nhiều loại sản phẩm để khách hàng có thể lựa chọn

  • Điều khiển trực tiếp thông qua máy tính.
  • Thay đổi được nội dung thông tin cần truyền tải hàng ngày.
  • Sử dụng font chữ tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Kỹ xảo hiển thị thông tin đa dạng và ấn tượng, thay đổi được tốc độ chạy.
  • Lưu trữ  được nhiều thông tin, bộ nhớ duy trì vĩnh viễn.
  • Cường độ sáng mạnh, điiện áp thấp, tính ổn định cao

 

DOWNLOAD CATALOGUE YÊU CẦU BÁO GIÁ