MODULE FULL COLOR

MODULE FULL COLOR

_______________________________________

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, với nhiều loại sản phẩm để khách hàng có thể lựa chọn:

  • Hiển thị các định dạng file của Windows, VCD, Video Clip: Bmp, Jpg, Gif, Mpg, Mpeg, Mpv, Avi, flash…
  • Điều khiển trực tiếp thông qua máy tính.
  • Thay đổi được nội dung thông tin cần truyền tải hàng ngày.
  • Sử dụng font chữ tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Kỹ xảo hiển thị thông tin đa dạng và ấn tượng, thay đổi được tốc độ chạy.
  • Lưu trữ  được nhiều thông tin, bộ nhớ duy trì vĩnh viễn.
  • Cường độ sáng mạnh, điiện áp thấp, tính ổn định cao

 

DOWNLOAD CATALOGUE YÊU CẦU BÁO GIÁ