LED HẮT CHỮ || 2 BÓNG NGẮN

1.350 

 

Mã sản phẩm:  2 BÓNG

Bảo hành:            HÀNG PHỔ THÔNG

Thương hiệu:       CHINA

Chủng loại:          LED 2 BÓNG NGẮN

Tình trạng hàng: CÒN HÀNG